PZP - Vstupné údaje

Zadajte vstupné parametre o vozidle, držiteľovi, vašich škodách a niekoľko doplňujúcich otázok k naceneniu poistenia. Každý vyplnený parameter ovplyvňuje poistné niektorej z poisťovní. Ak vám bude niektorá položka z formuláru nejasná, v otázniku nájdete popisku ktorá vám vstupný parameter popíše podrobnejšie.

Vozidlo

Typ vozidla
Účel použitia vozidla
Druh paliva
Objem motora (cm3)
Výkon (kW)
Celková hmotnosť (kg)
Počet miest na sedenie
Továrenská značka
VIN (č.karosérie)
Počet najazdených km
Dátum 1. evidencie vozidla
Je vozidlo vybavené volantom na pravej strane?

Držiteľ

Forma držiteľa
Predmet činnosti / Profesia:
Dátum narodenia
Pohlavie
PSČ + Mesto
Rok vydania vodičského oprávnenia
Držiteľ vozidla od

Poistenie

Dátum začiatku poistenia
Platba poistného
Druh avíza

Získanie maximálnych zliav

Uzatvorili ste niekedy poistnú zmluvu o PZP?
Ste držiteľom poisťovaného vozidla viac ako 1 rok?
Máte poistnú zmluva v Uniqa?
Máte produkt v ČSOB Finančnej skupine?
Ste držiteľom preukazu ZŤP?
Je vlastník, poistník a držiteľ tá istá osoba?
Korešpondenčná adresa poistníka je rovnaká ako adresa trvalého pobytu/sídla?
Bude Vaše vozidlo riadiť osoba mladšia ako 24 rokov?
Bola niekedy vaša zmluva poistenia auta ukončená z dôvodu neplatenia?
Bola niekedy spôsobená škoda vami alebo vozidlami, ktorých ste boli/ste držiteľom/poistníkom?